Sisekorraeeskiri

Jalgpalliklubi FC Tartu sisekorraeeskiri:

1. Klubiga liitumine ja klubist lahkumine
1.1 Liitumiseks tuleb lapsevanemal täita vormikohane ankeet-leping mida saab küsida treenerilt või kirjutades info@fctartu.ee ja seejärel allkirjastada.

1.2 Esimene kuu on tutvumiskuu. Treeningud on tasuta.

1.3 Lapsevanem kohustub tasuma iga kuu esitatavat liikmemaksu või aastamaksu vastavalt klubi poolt kehtestatud määrale. Liikmemaks tasutakse ettemaksuna iga kuu 10.-ndaks kuupäevaks arve alusel.

1.4 Klubi liikmemaks on püsimaks, mida tuleb tasuda aastaringselt (k.a. suvekuud) ja ka juhul, kui treeningutest on puudutud (soodustust on võimalik taotleda pikemaajalise haiguse või trauma korral, mis kestab kauem kui neli nädalat).

1.5 Kui treeningmaks ei ole tasutud 3 järjestikust kuud, on klubil õigus noormängija treeningule või mängule mitte lubada.

1.6 Kahe või enama ühe pere lapse osalemisel klubi treeningutel ning vähekindlustatud peredele on ette nähtud liikmemaksusoodustus (kirjaliku avalduse alusel). Pere 2.laps kuni -50% ja kolmas laps tasuta.

1.7 Kui perel on kehtiv perekaart saavad osaleda treeningus kõik perekaardil olevad lapsed tasuta. Ühepäevastel kommertsturniiridel osalemine on 10 € turniiri kohta.

1.8 Soovist klubist lahkuda teavitab noormängija lapsevanem kirjalikult või e-maili teel vähemalt üks (1) kalendrikuu ette. Peale avalduse esitamist väljastatakse klubi poolt lõpparve.

1.9 Klubist lahkumisel peavad olema kõik kohustused klubi ees täidetud. Võlgnevuste sissenõudmine toob lisakulutusi lapsevanemale.

2. Treeningud ja võistlused
2.1 Treeningud toimuvad vastavalt vanusele ja klubi treeningmetoodikale 2-5 korda nädalas.

2.2 Treeninguid viivad läbi vastavat treeneri kutsekvalifikatsiooni omavad treenerid.

2.3 Mängija osaleb treeningutes klubi ametlikus varustuses. Saalis- vorm, õues vorm/dress,kilejope.

2.4 Võistlustel on mängijal ametlik klubi vorm k.a. klubi ametlikud põlvikud.

2.5 Kõigil treeninggrupi lastel (v.a. algajate grupp esimesel treeningaastal) on võimalus aasta jooksul osaleda nende tasemele vastavatel võistlustel ja turniiridel.

2.6 Treeningutest puudumisest teavitatakse treenerit 1 päev enne trenni SMS- i teel (v.a.haigestumine-1 tund enne trenni).

2.7 Võistlustele minnes meeskonna nimekirja kinnitatud (eelnevalt mängija või lapsevanemaga kokku lepitud) mängija peab ootamatust loobumisest esimesel võimalusel ette teatama. Kui võistkond on väljasõiduks kogunenud ja puudumisest pole teatatud, kuulub tasumisele trahv (antud turniirile ettenähtud personaalne osavõtumaksu suurune summa – 10 €).

3. Eesti Noorte Meistrivõistlustele registreeritud mängijad
3.1 Kõik noormängijad, kes on MTÜ Jalgpalliklubi FC Tartu all registreeritud ENMV-le, on kohustatud osalema hooaja jooksul meistrivõistluste mängudes.

3.2 MV mängudelt puudumisest teavitatakse 1 nädal enne ametliku mängu. Puudumisel ametlikul MV mängult on klubil õigus nõuda trahv 20 €

3.3 ENMV-le registreerunud mängija liikumine ühest klubist teisse on lubatud ainult hooajavälisel ajal ning vastava kokkuleppe saavutamisel klubiga.

3.4 Klubist lahkumine MV hooajakeskel ei ole lubatud. Juhul, kui mängija jätab MV mängud hooajal pooleli, on kohustus tasuda kuumaksu hooajalõpuni.

3.5 Muudel juhtudel toimuvad liikumised klubist klubisse EJL poolt kehtestatud noormängijate üleminekute korra alusel.

4. Lapsevanema kohustused
4.1 Eriarvamused lahendatakse klubi juhtkonnas ja/või treeneriga suheldes, vältimaks laste ees vaidlusi. Treeningutel ja võistlustel korraldab ja lahendab küsimusi eelkõige treener ja klubi.

4.2 Lapsevanem ei sekku treeneri töösse – treeningutel ja võistlustel loobub enda ja teiste laste juhendamisest.

4.3 Lapsevanem on kohustatud oma vahenditega soetama lapsele klubi poolt kinnitatud varustuse, et lapsel oleks võimalik kasutada treeningule tulles ilmale vastavat riietust. Treeningutel , võistlustel, MV mängudel osaleb laps klubi ametlikus vormis (vorm, dress, kilejope, põlvikud).

5. Klubi kohustused
5.1 Klubi tagab kvalifitseeritud treenerid.

5.2 Klubi tagab laste turvalisuse ja õige ning eakohased treeningud.

5.3 Klubi tagab treeninguteks vajalikud tingimused.

5.4 Klubi tagab võimaluse osaleda Eesti (Noorte) Meistrivõistlustel.

5.5 Klubi organiseerib ja tarnib varustuse. Tooted, mis on olemas laos väljastatakse 3 tööpäeva jooksul peale arve tasumist. Varustus mida pole laos väljastatakse 30 tööpäeva jookusl peale arve tasumist.

Share